Labut

Tikang ha Wikipedia

"Labut" (Iningles:Touch/Mind) (Pambansa:Hawak/Pakialam) Touch:kaput ; Mind:pagistimar hit tawo

"Labti" (Iningles:Touch it/this/that) (Pambansa:Hawakan) Touch It:Kapti itu ; Touch This:Kapti ini ; Touch That: Kapti itun

"Malabut" (Iningles:Naughty Hands) (Pambansa:Makati ang kamay) nagpipina-ngaput hit bisan annu