Ngadi

Tikang ha Wikipedia

"Ngadi"(Iningles:To the Left) tipawala, tipawisti , adi , pakadi


RULYU:

1. Kun napaki-ana nga adtu ha printi an matudluk: ngadi anwala wisti

2. Kun napaki-ana nga parihu ha printi an tutudlukun: ngadi anwala wisti

3. Kun napaki-ana nga parihu nadalagan , parihu ha printi an tutudluk on: ngadi an wala wisti


Pambansa Halika ; Halina ; Pakanan


Ngadi la ikaw : Halika ka rito

Ngadi na kita : Halina tayo

Ngadi kita: Pakanan Tayo