Piru

Tikang ha Wikipedia

Piru (Iningles:But/At Least) (Pambansa:Pero) bisan ; ya-un an siyahan idiya ngan ya-un liwat an ikaduha idiya, an ikatulu an napili diri s/hiya (ikatulu) hiya an susubayun han ikaupat u ibba pa diri upud an siyahan ngan ikaduha, kun butang an ginpipili aada ha ikatulu kun annu an mahingadtu-an han butang, kun tawo an gin-pipilian ngan an ikatulu nakapili na ngan an iya pinili dumiri lugi shiya