Wikipedia:Tudlokan han mga Artikulo

Tikang ha Wikipedia

An karaan nga Alpabitu Pintadus[Igliwat an wikitext]

Kuntributur: Kim Bryelle

Usahan[Igliwat an wikitext]

a

Pag-luwas: Medya:A.ogg


i

Pag-luwas: Medya:I.ogg


u

Pag-luwas: Medya:U.ogg

Duhaan[Igliwat an wikitext]

ab ib

Pag-luwas: Medya:Ab ib.ogg

ub

Pag-luwas: Medya:Ub.ogg

ak ik uk

Pag-luwas: Medya:Ak ik uk.ogg

ad id ud

ag ig ug

al il ul

am im um

an in un

ap ip up

ar ir ur

as is us

at it ut

aw iw uw

ay iy uy


ba bi bu

Pag-Luwas: Medya:Ba bi bu.ogg

ka ki ku

Pag-Luwas: Medya:Ka ki ku.ogg

da di du

ga gi gu

ha hi hu

la li lu

ma mi mu

na ni nu

pa pi pu

ra ri ru

sa si su

ta ti tu

wa wi wu

ya yi yu

Tuluan[Igliwat an wikitext]

ang ing ung

nga ngi ngu


B[Igliwat an wikitext]

bab bib bub

bak bik buk

bad bid bud

bag big bug

bal bil bul

bam bim bum

ban bin bun

bap bip bup

bar bir bur

bas bis bus

bat bit but

baw biw buw

bay biy buy

K[Igliwat an wikitext]

kab kib kub

kak kik kuk

kad kid kud

kag kig kug

kal kil kul

kam kim kum

kan kin kun

kap kip kup

kar kir kur

kas kis kus

kat kit kut

kaw kiw kuw

kay kiy kuy

D[Igliwat an wikitext]

dab dib dub

dak dik duk

dad did dud

dag dig dug

dal dil dul

dam dim dum

dap dip dup

dar dir dur

das dis dus

dat dit dut

daw diw duw

day diy duy

G[Igliwat an wikitext]

gab gib gub

gak gik guk

gad gid gud

gag gig gug

gal gil gul

gam gim gum

gan gin gun

gap gip gup

gar gir gur

gas gis gus

gat git gut

gaw giw guw

gay giy guy

H[Igliwat an wikitext]

hab hib hub

hak hik huk

had hid hud

hal hil hul

ham him hum

han hin hun

hap hip hup

har hir hur

has his hus

hat hit hut

haw hiw huw

hay hiy huy

L[Igliwat an wikitext]

lab lib lub

lak lik luk

lad lid lud

lag lig lug

lal lil lul

lam lim lum

lan lin lun

lap lip lup

lar lir lur

las lis lus

lat lit lut

law liw luw

lay liy luy

M[Igliwat an wikitext]

mab mib mub

mak mik muk

mad mid mud

mag mig mug

mal mil mul

mam mim mum

man min mun

map mip mup

mar mir mur

mas mis mus

mat mit mut

maw miw muw

may miy muy

N[Igliwat an wikitext]

nab nib nub

nak nik nuk

nad nid nud

nag nig nug

nal nil nul

nam nim num

nan nin nun

nap nip nup

nar nir nur

nas nis nus

nat nit nut

naw niw nuw

nay niy nuy

P[Igliwat an wikitext]

pab pib pub

pak pik puk

pad pid pud

pag pig pug

pal pil pul

pam pim pum

pan pin pun

pap pip pup

par pir pur

pas pis pus

pat pit put

paw piw puw

pay piy puy


R[Igliwat an wikitext]

rab rib rub

rak rik ruk

rad rid rud

rag rig rug

ral ril rul

ram rim rum

ran rin run

rap rip rup

rar rir rur

ras ris rus

rat rit rut

raw riw ruw

ray riy ruy

S[Igliwat an wikitext]

sab sib sub

sak sik suk

sad sid sud

sag sig sug

sal sil sul

sam sim sum

san sin sun

sap sip sup

sar sir sur

sas sis sus

sat sit sut

saw siw suw

say siy suy

T[Igliwat an wikitext]

tab tib tub

tak tik tuk

tad tid tud

tag tig tug

tal til tul

tam tim tum

tan tin tun

tap tip tup

tar tir tur

tas tis tus

tat tit tut

taw tiw tuw

tay tiy tuy

W[Igliwat an wikitext]

wab wib wub

wak wik wuk

wag wig wug

wal wil wul

wam wim wum

wan win wun

wap wip wup

war wir wur

was wis wus

wat wit wut

waw wiw wuw

way wiy wuy

Y[Igliwat an wikitext]

yab yib yub

yak yik yuk

yag yig yug

yal yil yul

yam yim yum

yan yin yun

yap yip yup

yar yir yur

yas yis yus

yat yit yut

yaw yiw yuw

yay yiy yuyUpatan[Igliwat an wikitext]

ngab ngib ngub

ngak ngik nguk

ngad ngid ngud

ngag ngig ngug

ngal ngil ngul

ngam ngim ngum

ngan ngin ngun

ngap ngip ngup

ngar ngir ngur

ngas ngis ngus

ngat ngit ngut

ngaw ngiw nguw

ngay ngiy nguy


bang bing bung

kang king kung

dang ding dung

gang ging gung

hang hing hung

kang king kung

lang ling lung

mang ming mung

nang ning nung

pang ping pung

rang ring rung

sang sing sung

tang ting tung

wang wing wung

yang ying yung

Madali nga Tudlokan[Igliwat an wikitext]

Ini nga Madali nga Tudlokan (quick index) nakabulig pagbiling hin artikulo pinaagi han mga syahan nga duha nga letra o agi.