Apostol

Tikang ha Wikipedia

An Apostol hiya an ginkikilala nga pangunahon nga Hesus han hadto nga pagpasamwak ngan pagpadig-on han Kristiyanismo. Dose apostol ika-usa nga gatosuig nga Pedro, Andres, Santiago anak Zebedeo, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago anak Alfeo, Judas, Simon han Zelote nga Judas Iscariot.