Jump to content

Bulad

Tikang ha Wikipedia

Madagmit nga nabubutod an prisko nga isda hin dire naluluto dayon o dire ngani ma preserba. An pagbubulad an usa ha mga paagi para mapreserba iton pagkaon ha pinaagi hin pagtatanggal han tubig ha pagkaon nga gintitkangan hit pagdamo hiton mga mikrobyo. Tikan pa han panahon han kaapuy-apuyan, usa na ine nga hirimuoon para magiha an pagkaon han katawhan ha pinagi han pagbubulad han pagkaon ha sirak han adlaw ngan ine nagmamara urog pa kun mahangin. Pinaagi hin pagpaalisngaw an kadak-an nga pagtanggal han tubig o hurakmog (paguga ha hangin, pagbulad ha sirak, ug pagpaaso). An mga bacteria, amag, ngan iba pa in nanginginahanglan hin tubig para tumubo ngan magdamo ngan an pagpapamara an makakabulig para magiha pa an pagkaon.