Kaarangay:Inhenyeriya

Tikang ha Wikipedia
Laktaw ngadto ha: paglayag, bilnga

Sibil Inhenyeriya[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An paghimu han Kalayu[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An Puspurus (Phosphorous (P)) ngan an Karbun (Carbon (C))

An batu nga Puspurus (Imahi) ngan an Karbun nga batu (Imahi) makakabiling ka hini ha basta mamiling kala. Ini kun ikikiskis natun ini nga duha makakahimu kita hin kalayu kay malaga man an karbun nga batu. May-ada na kita kalayu.

Pasagaysay ni: Lan Hamilton


An paghimu han Kalamay[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Kuha hin tubu, pakadtu anay ha Agrikultura/Pag-umaAn paghimu hin Higut[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

(Imahi)/Badu (Imahi)tikang ha Abaca (Imahi)

Pamiling hin abaca nga tanum, ini in parihu han saging nga tanum. Kuhaa an lawas han abaca, an bunga kuhaa an lisu ngan igtanum utru. Igbulad an lawas nga inutud. Pagka-uga himaya an mga paybiru hini. Ini nga paybiru ansya an atun gagamitun nga inulang. Habi-a kinamut pa ikis-ikis ngadtu maka purma hin hilapad nga tahub. Puydi na badu.

An paybiru nga hinimay ha abaca in urualingbuda ngadtu makahimu ka hin hilaba nga higut.


An paghimu hin Masu, Piku[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Kuha hin midyu huruhilapad nga batu, ihigut ha kahoy. Ini in Masu na.

Kuha in midyu turutilais nga batu, ihigut ha kahoy. Ini in Piku (Imahi)na.An MAGNIT[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

1. An paghurma hit Magnit.(IMAHI:Pakipindut han numero usa(1))

  1. REDIRECT [[1]]

Ini in mami-minna ha ilarum hit tona.

Pag kiskis hin kahuy subrahi an kahamis bisan anu nga pustura tapus tunawa ini nga Ura pina-agi hit kalayo. Mahuhurma na ini hiya.

2. An paghimu hin makina para maka himu hin kuryinti.

Paghimu sugad hini nga magnit.(IMAHI:Pakipindut han numero duha(2))

  1. REDIRECT [[2]]

Iba nga pa-agi

Paghimu hin Karbon ngan pamiling Lead igbutang ha usa nga surudlan an karbon butnga an lead, pa-adlawi tapus butangan kutay nga kuriyinti an karbon (Nigatibu) ngan lead (Pusitibu) , ig balighut an kutay u wayr ha usa ka puthau hin damu damu nga pag-balighut tapus ig sumpay an iya duha nga katapusan ha pusitibu ngan nigatibu nga wayr, an puthau nga gin-balighutan magnit na.


An paghimu han Atabay[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

(Imahi) para pagparigus ngan inumun.

Pagluhu ha tona gamit in piku, pag may na-ukad ka nga burabud nga may tubig na, tama na. Kun ini ipadayun mu, mag aanas ini magiging dilikadu. Usuki hin mga kahoy an tagliligid han luhu para diri anasun. Kuha hin surudlan nga abaca nga pinu uraura an pagkahabi (Imahi), para diri malaksi an pagturu han tubig. Ini ansya an i-alug.

An pagsukul han Tubig[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Heyoditiko Inhenyeriya[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An Dangaw[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Didi ha amun ha Isla han tikli, an istandarti nga dangaw nasukul hin tigkapatan, an uska tigkapatan na-ihap kawaluan yukut nga kwadradu nga dangaw. Kwadradu buot sindgon nag-tikang kami pag-dangaw ha sinirangan, gin basihan namun an sinirangan tumalikud kami nga nagdangaw tipa-kadtu katundan, pag-abut ha tubtuban han tona pinma-tuu ka mi basi han amun tuu nga talinga na-atubang ha sinirangan, an wala nga talinga na-atubang ha katundan. Nagdangaw liwat kami. Tipakatdu ha nahihimutnga han sinirangan ngan katundan tipatuu, ngan tutub han nahihimutnga han sinirangan ngan katundan tuu, nag tipa-tuu liwat kami, nag-dangaw liwat kami ngadtu sinirangan, tubtub liwat han sukul han tona tipakadtu ha sinirangan nagpa-tuu liwat kami tipakadtu ha amun gin-tikangan.

Nasiring ak nga kwadradu kay, an ihap ngadtu tipa-katundan gin ibanan namun usa, ha duha kag usa (an usa ansiya in 0{wara}) ka gatus gin himu namun duha ka gatus, pag-liku namun tipa tuu nahihimutnga han sinirangan ngan katundan diri an tipa-uli, gin ihap namun an dangaw duha ka gatus. Kun an duha ka gatus, duha-un ka gatus bug-os, kun titigdaun, duha ka gatus nga duha ka gatus. Kun pag-tatambanun na-ihap kaupatan ka yukut. Tadung-tadung itun nga pag-sukul.


Iningles:............... (A theory according to Queen Elizabeth of Great Britain, that is the thumb to pinky measurement of her daughter Princess Arrianne Charlotte which the measurement unit Foot/Feet originated, the foot of the princess exactly/precisely the same as the measurement of the unit foot/feet (Winaray:Piye))

Thumb Edge to Pinky Edge (Dangaw) is 0.25 meter. 4 Dangaw is equivalent to one meter.An paggamit hin Kompas[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An pagkiling tipa-ubus han dagum nagpapasabut nga na atubang hiya ha nurti, an kaluyu sur, an tuu niya sinirangan ngan an wala katundan. KUN ngan kun adtu ka ha kaluyu han ekwador an gin lalatayan han adlaw tipa-wisti an pagkiling han dagum tipa-ubus nagpapasabut nga na atubang hiya ha sur, an kaluyu nurti, an tuu niya katundan ngan an wála sinirangan.

Kun ikaw maglalakatun, didi kita ha dagum nga nakiling tipaubus tuu an sinirangan, an dagum natipanurti ngadi ha imu wala an imu tuyu tikadtu ka ha sur, pakadtu tipa tuu ansiya itun an sur. Pag-abut mu ha sur natipa-ubus an dagum tikada ha imu. Atubang mo na an sur, an luyu mu nurti, an sinirangan adi ha imu wala an katundan ha imu tuu. Kun magtipakadtu ka ha tuu tikadtu ka ha katundan, an nurti tipakadi ha imu tuu. Atubang mo na an katundan, an imu luyu sinirangan, an tuu nurti ngan an wala sur. Kun kumadtu ka ha imu wala tikadtu ka ha sur, natipaubus an dagum tikada ha imu, ansiya itun an natudluk han nurti, an imu tuu katundan, an wala sinirangan.

Pagtikang mu paglakat ginkita mu an kompas, natudluk tipatuu an dagum nagpapasabut nga nurti adtu. Kun imu tutungaun an katundan ngan nurti ini in may sukul nga kaopatan kag lima ka digradu (45 degrees) an tawag hini nurti-katundan. An sinirangan kun magtikang kita wara (0 zero) digradu ha nurti tipawala kumpas han kamut tikang ha tuu nga sugbung an sinirangan in may sukul nga kasiyaman digradu (90 degrees) an sur usa ka gatos kawaloan digradu (180 degrees), an imu luyu kay diri naman maabut an wala nga kamut may sukul nga duha ka gatos kapitoan digradu (270 degrees) an nurti ansya in tulu ka gatos kaunman digaradu (360 degrees) o balik wara digradu (0 degrees). Kun magkumpas ka usa ka gatos katloan kag lima digradu ansya la guihapon nga kamut itun an sur-katundan, an duha ka gatos karuhaan kag lima digradu (225 degrees) ansya itun an sur-sinirangan midyu adi imu luyu ha wala, an tulu ka gatos napulu kag lima digradu (315 degrees) ansya la guihapon nga kamut ansya an nurti-sinirangan, adi itun midyu ha imu luyu ha tuu.

Kun tutungga-tunggaun ha upat ini in Nurti Tipa-Isti, Nurti Tipa-Wisti, Sur tipa Isti ngan Sur Tipa Wisti. Ini nga upat in mayda pinakadaku nga sukul isaktu hin Kasiyaman digradu. Kun sidngon pakadtu Nurti kaupatan kag lima Tipa-Isti. N 45 E ini in mapakadtu ka ha butnga han Nurti ngan Isti. Kun sidngun pakadtu Sur kaupatan kag lima tipa wisti. S 45 W ini in mapakadtu ka ha luyu butnga han Sur ngan Wisti.


Pag-Nabigar[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Iksampulu:

Tikang ha iyu balay, kumadtu ka Nurti Kalimaan Digradu Tipa Isti (N 50 E) hin Usa ka yukut Mitru (1000 meters), ngan tikang hito didtu nagpa Nurti katloan Digradu Tipa-Wisti (N 30 W) hin Lima ka Gatus Mitru (500 meters), ngan tikang liwat didtu nagpa Nurti Kawaloan Digradu tipa Isti (N 80 E) ka hin Duha ka gatus mitru (200 meters). Annu man an imu kahirayu tikang ha iyu balay hin tadung nga linya ngadtu han ikatulu mo nga gin-lakatan? Annu an Digradu Tipa Isti u tipa Wisti tikang Nurti u tikang Sur.

Mekaniko Inhenyeriya[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An makina[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An sarakyan[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An sarakyan in usa ka ilimintu nga nagbabalhin han tawo tikang dinhi ngadtu


Parti han Sarakyan[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Usa nga ginpapaandar/kewa han makina


Driveline (Linya Tsuper)[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An Linya han Tsuper an nagpapa-andar han vehikulo

Engr. Leandro Bryan Baldecanas Piczon ContributionAn kambyu (Transmission)[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An Transmission an napalaksi ngan napahinay han sarakyan

Engr. Leandro Bryan Baldecanas Piczon Contribution
An Kambyu (Karaptan)[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An kambyu an nagdurudilain han andar

Engr. Leandro Bryan Baldecanas Piczon ContributionAn Diperensyal (Differential)[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An Nagbu-bulag han puwirsa balabag tipakadtu tadung para umandar an sarakyan

Engr. Leandro Bryan Baldecanas Piczon ContributionAn Pauntol (Shock Absorber)[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An nagpapayumu han batsi u lubak

An dipirensiya han pauntol[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An dipirensiya han shock absorber


An dipirensiya han surudlan han Gasolina ug Diesel[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

An dipirensiya han sinisiring nga Gasket ha mga tanke han sarakyan, an tanke kun saradu pag-awas han tubig tipakadtu makina in mabiling kabalyu nga ayri kay an ayri in diri na hilapad, napuskag o nahalu-ag, ini nga ayri in nasuut, naguti la an sukul.

Inhenriya Kemika[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Inheriya Eletrika[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Inhenyeriya Kumonikasyon Elektroniko[igliwat | igliwat an pinagtikangan]

Mga pakli ha kaarangay nga "Inhenyeriya"

An mga nasunod nga 2 ka mga pakli aada hini nga kaarangay, tikang hin 2 nga kabug-osan.