Jump to content

Nga

Tikang ha Wikipedia

"Nga" (Iningles:To) (Pambansa:Na) pan-dikurayun laway ; kun idikurasyun ha kinaiya amu in nigatibu

"Ngani" laway pan-dikurayun ; nigatibu

Iksampulu:

pusitibu

Hain ka NGA lugar (lugar)

Uska NGA dikurasyun (butang)

Tikain ka NGA distinasyun (lugar)

pirmi ka NGA iksaktu (ilimintu)

kay annu NGA umuli ka ilimintu


Nigatibu

Pirmi ka NGA Dati

Pirmi ka NGA Makarit

Pirmi ka NGA Baltuk