Tinuod Hesus Simbahan

Tikang ha Wikipedia

An Tinuod Hesus Simbahan (o Tinuod Hesus nga Simbahan o Tinuod nga Hesus nga Simbahan)usa nga naglulugaring nga Intsek nga simbahan nga gintukod ha Beijing, Tsina han 1917. An yana nga napili nga namumuno han TJC International Assembly hi Nagwawali Yung-Ji Lin. Nalalakip ini han Pentecostal nga sanga han Kristyanidad nga ginmawas dida han mga 1900s. Yana, mayda mga 1.5 ka ribo o milyon nga miyembro ha unom nga kontinente. An simbahan natuo han Oneness Pentecostal nga teolohiya (Jesus-Name nga doktrina).

An Lima nga Doktrina han Simbahan[igliwat | Igliwat an wikitext]

Baraan nga Espiritu[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an pagkarawat han Baraan nga Espiritu (o Espiritu Santo), nga naipapakita pinaagi ha pagyakan hin mga dila, amo an garantiyia han surondon han Ginhadi-an han Langit.

Pagbunyag[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an pagbunyag ha tubig amo an sakramento para han paghugas han sala para hin rehenerasyon. Natuo hira nga iton pagbunyag angay buhaton hin natural nga katubigan, sugad hin salog, dagat, o burabod.

Gintutuohan liwat nira nga an nagbubunyag, nga nakakarawat na han pagbunyag hin tubig ngan Baraan nga Espiritu, nagbubuhat han pagbunyag ha ngaran ni HesuKristo ngan an ginbubunyagan kinahanglan igtunod ha tubig nga iton ulo nakayuko ngan an nawong naatubang ha ubos.

Paghugas han Tiil[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an paghugas han tiil nakapabulig hin usa nga maginkabahin kan Hesus. Para ha ira, nagsisirbe gihapon ini nga pahinumdom nga it usa kinahanglan mayda gugma, pagkabaraan, pagmainubsanon, pagmapasaylo-on ngan pagserbisyo.

Natuo ini nga simbahan nga tagsa tawo nga ginbunyagan ha tubig kinahanglan nga hugasan iton tiil ha ngaran ni HesuKristo. Natuo hira nga an paghugasay han tiil han tagsatagsawa puyde buhaton kon hain naangay.

Baraan nga Komunyon[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo ini hira nga an Baraan nga Komunyon amo an sakramento nga nagpapahinumdom han kamatayon ni HesuKristot.

Ha pagsaurog nira hini, nagamit la hira hin unleavened nga tinapay ngan dyus hin ubas.

Adlaw han Pagpahuway[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an Sabado, diri an Dominggo amo an Adlaw han Pagpahuway.

Dugang nga mga doktrina[igliwat | Igliwat an wikitext]

Ha pagtika-iha han mga dekada han 1980, dugang pa nga mga doktrina igindugang han lima nga importante nga doktrina agod mahimonga 10 nga basehan nga mga pagtu-o han Tinuod Hesus Simbahan:

Hesus[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga hi HesuKristo, an Pulong nagin unod, ngan namatay dida han krus para han pagtalwas han magpakasasala, nabanhaw han ikatulo nga adlaw ngan sinmaka ha langit. Natuo hira nga hi Hesus la an Manluluwas han katawhan, an Naghimo han kalangitan ngan kalibutan, ngan an amo la nga Tinuod nga Diyos.

Nag-iiba an simbahan tikang han kasagaran nga mga denominasyon nga Kristyano nga diin diri hira natuo han doktrina han Trinidad, nga diin hi Hesus usa han mga tulo nga persona hin usa nga Dios. Natuo hira hin Paki-usa nga Pentecostal nga paglantaw han Dios.

An Bibliya[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an Baraan nga Bibliya, nga amo an Daan ngan Bag-o nga Testamento, gin-inspira han Diyos, ngan amo la an eskriptural nga kamatuoran, ngan surondon para han Kristyano nga panginabuhi.

Pagtalwas[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an pagtalwas ginhahatag pinaagi han grasya han Diyos ha pagtuo. Natuo hira nga iton mga natuo angay magsarig han Baraan nga Espiritu ha pagsunod hin kabaraan, paghatag hin dungog han Diyos, ngan paghigugma han katawhan.

Tinuod nga Simbahan[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an Tinuod nga Hesus nga Simbahan, nga gintukod ni Hesukristo, pinaagi han Baraan nga Espiritu dida han panahon han 'urhe nga uran', amo an ginbalik nga Tinuod nga Simbahan han Apostoliko nga panahon".

Ikaduha nga Pag-Ulpot[igliwat | Igliwat an wikitext]

Natuo hira nga an kanan Ginoo Ikaduha nga Pag-Ulpot mahihinabo dida han Urhe nga Adlaw han paglusad han Ginoo tikang ha langit paghukom han kalibutan: an mga magtadong an dalan makakarawat hin kinabuhi nga waray kataposan, samtang an mga magraot igkokondenar hin waray kataposan nga pagsirot.

Iba nga mga Pagtuo[igliwat | Igliwat an wikitext]

Diri an simbahan nagsasalin-urog han Pasko kay tungod an ika-25 han Disyembre han una kalabotan hin pagano nga ritwal nga nagsasaorog han kaadlawan han Adlaw nga ha urhe ginkada han Kristyano nga simbahan han paghadi han Romano nga emperador nga hi Constantino han ika-4 nga siglo AD. Natuo hira nga an eksakto nga adlaw han katawo ni Kristo waray masabti ngan hi Hesus waray magtugon han iya mga disipulo nga magsaurog han iya kaadlawan. Iton Biyernes Santo diri liwat nira kokomemorar kay ini gihapon ha ira paglantaw pagano an mga pagtikang.