Unibersidad ti Sentral nga Europa

Tikang ha Wikipedia

Unibersidad ti Sentral nga Europa (Central European University, CEU) ket maysa a pribado nga unibersidad ti panagsirarak nga akreditado idiay Austria, Hungary, ken Estados Unidos, nga addaan kadagiti kampus idiay Vienna ken Budapest.

Ti unibersidad ket naamammuan para iti pigsana kadagiti sosial a siensia ken humanidad, nababa a ratio ti estudiante-faculty, ken internasional a bagi dagiti estudiante.