Jump to content

Urdu

Tikang ha Wikipedia

Ang Urdu ang ngalan sa usa sa mga pinulongan nga gigamit sa South Asia. Kini ang nasyonal nga pinulongan sa Pakistan. Gisulti kini sa Pakistan ug sa Kashmir nga gipangalagaran sa India ug opisyal nga pinulongan sa nasud. Kini usa usab ka opisyal nga pinulongan sa India. Gisulti kini sa tibuok India, labi na sa mga estado sa Andhra Pradesh, Delhi, Bihar ug Uttar Pradesh.