Urusa

Tikang ha Wikipedia

"Urusa" (Iningles:Team/Together) pag puru-parihu han mga idiya

"PAGKA"urusa" (Iningles:Teamwork) pag burublig.

KA"urusa" (Iningles:Hood ; for Boys:Boo) ka bulig ; ka-tig-ub